[1]
O. Moret Viñals, «Flora tipográfica catalana, 1930-1960», RChD: creac. pensam. (En línea), vol. 7, n.º 13, pp. 29–42, nov. 2022.